© K.Heinen Webdesign
Onderstaande Voorwaarden gelden voor alle consulten. Als je een afspraak maakt voor een consult in mijn praktijk is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze Voorwaarden. Praktijk- en cursus voorwaarden Als u het aanmeldingsformulier via de website hebt ingevuld en verzonden, wordt u zo snel mogelijk ingeschreven. Dit geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na de inschrijving ontvangt u een deelnamebevestiging en een factuur voor het cursusgeld. U dient er rekening mee te houden dat bij te weinig aanmeldingen de cursus wordt geannuleerd en bij te veel aanmeldingen u op een wachtlijst wordt geplaatst. U bent deelnemer als het cursusgeld vóór aanvang van de cursus is voldaan onder vermelding van naam en cursus, op bankrekeningnummer: NL29RABO 0308292499 t.n.v. K.Heinen. De aanmelding geldt voor de gehele cursus. Dit betekent dat u het gehele bedrag betaald, ook als u voortijdig stopt met de cursus. Bij annulering voor de startdatum is er geen retounering meer mogelijk. Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn. Bij verhindering s.v.p. telefonisch afmelden. Indien de cursus, workshop - of training onverhoopt niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte mijnerzijds, wordt de cursus verschoven naar een nieuw vast te stellen datum. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met data mogelijkheden van de deelnemers. Verantwoordelijkheid Onder alle omstandigheden ben je zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je met de ontvangen informatie omgaat. Klaas Heinen is op geen enkele manier aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten, positief dan wel negatief, voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door jou als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het ontvangen consult. Hoewel de tekst op deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Medische zaken Ik ben geen arts en mag dan ook geen uitspraken doen over medische zaken. Een consult in mijn praktijk vervangt nooit een bezoek aan een arts/medisch specialist of advies van een arts/medisch specialist.
Praktijk en Cursus Voorwaarden
Home Cursussen Paranormaal Genezen Chakra Healing Contact Voorwaarden

Praktijk Klaas Heinen 

Home Cursussen Energetisch Genezen Chakra Healing Contact Voorwaarden Voorwaarden Voorwaarden
Menu
Praktijk Klaas Heinen  
© K.Heinen Webdesign
Praktijk Voorwaarden
Onderstaande Voorwaarden gelden voor alle consulten. Als je een afspraak maakt voor een consult in mijn praktijk is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze Voorwaarden. Praktijk- en cursus voorwaarden Als u het aanmeldingsformulier via de website hebt ingevuld en verzonden, wordt u zo snel mogelijk ingeschreven. Dit geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na de inschrijving ontvangt u een deelnamebevestiging en een factuur voor het cursusgeld. U dient er rekening mee te houden dat bij te weinig aanmeldingen de cursus wordt geannuleerd en bij te veel aanmeldingen u op een wachtlijst wordt geplaatst. U bent deelnemer als het cursusgeld vóór aanvang van de cursus is voldaan onder vermelding van naam en cursus, op bankrekeningnummer: NL29RABO 0308292499 t.n.v. K.Heinen. De aanmelding geldt voor de gehele cursus. Dit betekent dat u het gehele bedrag betaald, ook als u voortijdig stopt met de cursus. Bij annulering voor de startdatum is er geen retounering meer mogelijk. Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien, verbonden aan een invorderingsmaatregel, geheel voor uw rekening zijn. Bij verhindering s.v.p. telefonisch afmelden. Indien de cursus, workshop - of training onverhoopt niet door kan gaan door bijvoorbeeld ziekte mijnerzijds, wordt de cursus verschoven naar een nieuw vast te stellen datum. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met data mogelijkheden van de deelnemers. Verantwoordelijkheid Onder alle omstandigheden ben je zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je met de ontvangen informatie omgaat. Klaas Heinen is op geen enkele manier aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten, positief dan wel negatief, voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door jou als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het ontvangen consult. Hoewel de tekst op deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Medische zaken Ik ben geen arts en mag dan ook geen uitspraken doen over medische zaken. Een consult in mijn praktijk vervangt nooit een bezoek aan een arts/medisch specialist of advies van een arts/medisch specialist.
Praktijk Klaas Heinen voor persoonlijke ontwikkeling, spirituele vorming, paranormaal genezen, chakra healing, cursussen, home, praktijk, cursussen, paranormaal genezen, chakra healing, contact, voorwaarden,